Meedoen als vrijwilliger?


Hulp van vrijwilligers bij ons archeologisch onderzoek is welkom!RAAP voert jaarlijks vele projecten uit en bij sommige daarvan is het mogelijk om als vrijwilliger mee te doen. U wordt dan bijvoorbeeld ingezet om mee te helpen met het veldwerk, de vondstverwerking of bij open dagen op een opgraving. Het gaat om een aantal specifieke projecten waarbij de inzet van vrijwilligers een welkome aanvulling is. Niet in de laatste plaats omdat lokale vrijwilligers en amateurarcheologen vaak veel weten over de plaatselijke geschiedenis van een stad of dorp. Archeologie is een publiek goed; het is van ons allemaal. Bij RAAP stellen we het op prijs als vrijwilligers participeren en bijdragen aan archeologisch onderzoek. Daarnaast vinden we het belangrijk dat RAAP bijdraagt aan het verbreden van het archeologisch draagvlak in de regio.Wie kunnen meedoen?


Om als vrijwilliger mee te doen aan projectwerk van RAAP moeten deelnemers:


Aan welke projecten kan ik meedoen?

Een overzicht van de geselecteerde projecten waaraan vrijwilligers kunnen bijdragen is hieronder te vinden. Het overzicht wordt regelmatig aangevuld met nieuwe projecten, daarover berichten we ook via de social media.

Op dit moment hebben we geen geschikte projecten

 
Hoe kan ik me opgeven?

Als u mee wilt doen als vrijwilliger, kunt u van uw belangstelling blijk geven door het aanmeldingsformulier bij het betreffende project in te vullen en te mailen. Als het mogelijk is om u als vrijwilliger in te zetten, dan wordt binnen vijf werkdagen telefonisch of per mail contact met u opgenomen. Ook als er geen mogelijkheden zijn, krijgt u hierover binnen vijf werkdagen bericht.


Volg ons via Facebook of Twitter waar we aankondigen voor welke projecten we vrijwilligers zoeken.