Op zoek naar een specialist voor archeologisch vondstmateriaal?


Aardewerk, botten, zaden, vuursteen, natuursteen en meer: het is de oogst van archeologisch veldwerk die in het lab nader onderzocht moet worden. Voor vrijwel al het archeologisch vondstmateriaal heeft RAAP eigen ervaren specialisten in huis. Zij zijn u graag van dienst met specialistisch onderzoek en bijbehorende rapportages.


Wat kan RAAP u leveren?

  • Determinatie van vondstmateriaal

  • Meedenken over een monsterprogramma of veldwerkstrategie

  • Volledige uitwerking en analyse van afzonderlijke vondstcategorieën

  • Rapportage, variërend van quickscan tot gedetailleerd rapport met beantwoording van specifieke vragen uit het PvE

  • Statistische analyse in ruimte en tijd en vergelijking met andere vindplaatsen

  • Foto’s en tekeningen van het vondstmateriaal


Archeobotanie

De determinatie van (fossiele) zaden, vruchten, andere plantendelen en pollen levert belangrijke informatie op over de vroegere natuurlijke vegetatie in een gebied en de menselijke invloed daarop. Palynologisch onderzoek is in te zetten voor de reconstructie van de vroegere vegetatie en voedseleconomie (akkerbouwstrategie) en voor globale dateringen van vindplaatsen. Het beantwoordt vragen als: wat was het basisvoedsel en wat is er te zeggen over voedingspatronen? Hoe staat het met handelsrelaties of de verhouding tussen landbouw en veeteelt? Onze archeobotanici denken graag mee over zinvol macroresten- of pollenonderzoek in alle fasen van het project en voeren het snel en kundig uit: van het nemen van monsters in het veld, het waarderen ervan tijdens de evaluatie, tot uitgebreide rapportage bij de uitwerking van grootschalig gravend onderzoek.

Archeozoölogie

Onze archeozoölogen staan u graag bij met onderzoek naar dierlijke botten van zowel zoogdieren als vogels. Het onderzoek bestaat altijd uit een determinatie op diersoort (of grootteklasse) en skeletelement, en daarnaast kijken ze naar de leeftijd en aanwezigheid van sporen van slacht of vraat. Gebruikssporen zijn een belangrijke indicatie voor de functie: gaat het om snijsporen, sporen van verbranding of van bewerking tot gebruiksvoorwerpen? Via een analyse van de vondstcomplexen in relatie tot hun context, zijn ook vragen te beantwoorden over de manier waarop mensen vroeger leefden, welk dierlijk voedsel ze aten en welke (huis)dieren ze hielden. Veelal bestaat het materiaal uit slachtafval, maar het kan ook gaan om ritueel begraven dieren. De (slacht)leeftijd kan informatie geven over de functie van de dieren: zijn ze gehouden voor vlees, de productie van bijvoorbeeld wol of melk, of voor de trekkracht.

Fysische antropologie

RAAP kan voor u onderzoek doen naar menselijke skeletresten in hun archeologische context. Wij kunnen u helpen bij de berging van het materiaal in het veld, bij de waardering van de resten en bij het uiteindelijke fysisch antropologisch onderzoek. Aan de hand van het botmateriaal worden zoveel mogelijk kenmerken vastgesteld: leeftijd, geslacht en lichaamslengte, en eventuele pathologieën (erfelijke afwijkingen, aandoeningen en botbreuken). Als er sprake is van menselijk botmateriaal, is er aanleiding voor fysisch antropologisch onderzoek. En een fysisch antropologische analyse is onmisbaar bij onderzoek van grafvelden en grafrituelen.

Aardewerk

Bij de determinatie van aardewerk vereist elke archeologische periode z’n eigen speciale kennis. Onze verschillende specialisten kunnen alle soorten aardewerk, van prehistorisch tot en met Nieuwe tijds, van handgevormd tot draaischijf, voor u onderzoeken. Zij bepalen het type, de herkomst, ouderdom en het gebruik van het aardewerk: informatie die inzicht kan geven in de materiële cultuur en handelsbetrekkingen. Vooral bij grote onderzoeken is aardewerk een belangrijke vondstcategorie om te bepalen wanneer en hoe lang een archeologische vindplaats in gebruik was. Het onderzoek kan variëren van een snelle quickscan tot de volledige uitwerking van al het aardwerk.

Vuursteen en natuursteen

RAAP heeft in alle regio’s natuursteen- en vuursteenspecialisten. Zij koppelen een grondige materiaalkennis aan een gedegen regionale expertise. Ze zijn op de hoogte van de actuele onderzoeken en kunnen naast een determinatie op steensoort, bewerkingstechniek, gebruik, datering en herkomst ook een bredere kijk geven op het gebruik van natuursteen binnen archeologische contexten. De kennis die RAAP in huis heeft, loopt uiteen van het vroegste gebruik van steen als grondstof in de Oude Steentijd, tot het gebruik van natuursteen als bouwmateriaal in stedelijke context.


Specialistisch onderzoek voor wie?

  • Ondernemers in de archeologie

  • Overheden, bedrijven en particulieren die een materiaalexpert zoeken

  • Beheerders van archeologische depots

  • Musea

Onze specialisten

Onze specialisten hebben ruime ervaring en grondige kennis van hun eigen materiaalcategorie. Omdat RAAP meerdere specialisten in huis heeft, zijn zij flexibel inzetbaar en kunnen zij snel voor u aan de slag.

Meer informatie

Meer informatie Voor meer informatie over de verschillende specialismen, of voor het aanvragen van een offerte, kunt u contact opnemen met onze vestiging RAAP Noord-Nederland: T 0512-589140 | E raapnnl@raap.nl

>> DOWNLOAD RAAP Specialistenflyer