RAAP

TWEEDE WERELDOORLOG ARCHEOLOGIE


tweede wereldoorlog archeologieEr is een groeiende belangstelling voor resten en sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Archeologisch onderzoek naar dit oorlogserfgoed vindt tegenwoordig regelmatig plaats in Nederland. Verschillende aspecten maken dergelijk onderzoek tot een specialistische discipline. Resten en sporen uit WO II komen boven- en ondergronds voor en vragen om een integraal cultuurhistorische aanpak. Er zijn talloze historische bronnen beschikbaar, maar er zijn wel diverse praktische problemen te overwinnen bij het veldonderzoek. Denk aan de aanwezigheid van mogelijke explosieven, maar ook aan oorlogsslachtoffers en de hieraan gekoppelde regelgeving in Europa en Nederland.