RAAP DIENSTENPAKKET

Previous
Next

Archeologisch onderzoek


Heeft u bouwplannen? Vraagt u een omgevingsvergunning aan? Grote kans dat u een archeologisch vooronderzoek moet laten doen. Wijst dat uit dat er geen archeologische resten in de bodem liggen of verwacht worden, dan komt het terrein vrij voor ontwikkeling. Ligt er een waardevolle vindplaats, dan beslist de overheid of deze beschermd, opgegraven of archeologisch begeleid moet worden.


Het archeologisch onderzoek van RAAP wordt uitgevoerd onder certificaat op basis van de BRL SIKB 4000. Op het Procescertificaat Archeologie staan de van toepassing zijnde protocollen vermeld.

thumb


Erfgoedbeleid


Behoud in de bodem staat centraal in het beleid voor archeologische monumentenzorg. Erfgoed telt wettelijk mee in beslissingen over de ruimtelijke inrichting en vooral gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol. Zij dienen archeologie te verankeren in hun bestemmingsplannen en ontwikkelaars tijdig te informeren over archeologie in de bodem. Dat vereist instrumenten als verwachtingskaarten.


thumb


Cultuurhistorie en landschap


Cultuurhistorische elementen in het landschap geven een beeld van onze bewoningsgeschiedenis. Ze zorgen voor afwisseling en maken dat bewoners zich met hun omgeving kunnen identificeren. Sinds 2012 dienen ze ook een volwaardige rol te spelen in ruimtelijke processen. Dat cultuurhistorie meetelt, inspireert en kansen biedt, is voor veel ontwerpers en beleidsmakers al vanzelfsprekend.

thumb


Publiek, inrichting en toerisme


Wie bouwt, zit misschien niet te wachten op een archeologische vindplaats. Toch kan die van toegevoegde waarde zijn en de ruimtelijke kwaliteit verhogen. Dat er iets bijzonders in de bodem zit, kan in de inrichting terugkomen. Veel bewoners zijn ge´nteresseerd in het verleden van hun buurt en willen er iets van beleven. Activiteiten die dat stimuleren zorgen voor meer draagvlak.

thumb


Overige specialismen


De ontwikkelingen in de archeologie en cultuurhistorie gaan snel en de vragen van onze klanten veranderen regelmatig. Logisch dat we bij RAAP voortdurend werken aan het verbeteren van onze producten en diensten, en zoeken naar nieuwe technieken en onderzoeksmethoden die onze klanten en het vak vooruit helpen. Welke archeologische en cultuurhistorische vragen u ook heeft, of producten u wenst, bij RAAP kunt u terecht. Ook als u het misschien niet meteen in deze gids voorbij zag komen. Het is maar dat u het weet. Misschien brengt u ons wel op nieuwe ideeën!

thumb