De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed is geactualiseerd


Vlak voor de kerst is de vernieuwde versie van de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (www.ikme.nl) gereedgekomen. Deze eerste landelijke verwachtingskaart voor militair erfgoed, die op initiatief van de stichting RAAP is gemaakt, kon mede dankzij bijdragen van het publiek geactualiseerd worden. In september 2017 zijn gebruikers van IKME bevraagd over hun ervaringen met de online kaart. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende aanpassingen gedaan om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

Nieuw is een sectie van veelgestelde vragen (FAQ). Daarnaast staan alle functieknoppen (tools) nu overzichtelijk bij elkaar aan de linkerzijde, een zoekfunctie met markering is erbij gekomen en als basislaag is een topografische kaart in grijstinten toegevoegd, zodat de verwachtingszones beter zichtbaar zijn. Verder zijn diverse kleinere, inhoudelijke en cosmetische aanpassingen op de website gedaan. De geactualiseerde IKME 1.2 is te raadplegen via: www.ikme.nl

IKME is een landsdekkende archeologische verwachtingskaart voor militair erfgoed, waarop zowel ondergrondse als aan het maaiveld gelegen resten en gebouwd militair erfgoed staan aangegeven. Met deze kaart is het voor gemeenten eenvoudiger om in hun ruimtelijk beleid rekening te houden met archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog. De huidige IKME betreft alleen resten uit de Tweede Wereldoorlog. De opzet van de kaart is echter zodanig dat uitbreiding met andere tijdlagen mogelijk is, indien daar vraag naar is.

ยท Op www.ikme.nl is een uitgebreide handleiding te downloaden.

MEER WETEN


Ruurd Kok | RAAP
T 071 - 576 8118
E r.kok@raap.nl