Onderzoek naar de relatie tussen archeologen en detectorzoekers bij metaaldetectie op WOII-terreinen


Stagiair Emil Hogenbirk verdiepte zich in opdracht van RAAP in de wereld van detectoronderzoekers en archeologen. Hij keek naar oplossingen om de relatie tussen deze groepen te verbeteren en doet daarvan verslag in het rapport ‘Metaaldetectie op WOII terreinen’ dat vanaf vandaag openbaar is.


Foto's: Joey van Meesen - http://www.joedemadio.com


De samenwerking tussen metaaldetectorzoekers en archeologen op terreinen waar resten uit de Tweede Wereldoorlog te vinden zijn, is niet ideaal te noemen. Metaaldetectie door niet-archeologen op WOII-terreinen wordt door archeologen vaak gezien als onwenselijk en problematisch. Maar in hoeverre is dit ook daadwerkelijk het geval? In opdracht van RAAP deed Saxion-student Emil Hogenbirk daar als stagiair onderzoek naar.

Tussen eind 2016 en begin 2017 voerde Emil Hogenbirk een verkennend onderzoek uit. Hij inventariseerde fora en internetsites op het gebied van metaaldetectie, hij interviewde verscheidene detectorzoekers en archeologen en hij deed literatuuronderzoek. Het resultaat van zijn stageonderzoek is te lezen in het rapport ‘Metaaldetectie op WOII-terreinen. Een verkenning van de huidige situatie en adviezen voor verbetering van de relatie tussen archeologen en detectorzoekers’. Hierin brengt hij in beeld waar de problemen liggen en hoe deze zijn ontstaan en hij geeft aan waar mogelijke oplossingen liggen. Er lijkt vooral sprake van vooroordelen en gebrek aan communicatie: zoekers en archeologen hebben meer gemeen dan ze denken.

RAAP is Emil erkentelijk voor zijn inzet en onderzoek en hoopt dat dit rapport een bijdrage kan leveren aan verbetering van de samenwerking tussen metaaldetectorzoekers en archeologen, op WOII-terreinen en daarbuiten.
Het rapport is te downloaden via deze link: >> DOWNLOAD
MEER WETEN


Ruurd Kok | RAAP
T 071 - 576 8118
E r.kok@raap.nl