GeoWeek-project in Leidschendam mmv RAAP


Van 28 mei t/m 1 juni 2018 is het GeoWeek. Leerlingen van 10-15 jaar oud maken in deze week kennis met de praktijk van geologie, geografie en archeologie. Duizenden leerlingen gaan samen met mensen in de geo-sector aan de slag met verschillende projecten en daarbij is er aandacht voor ondergrond, bodem en grondwater. Ook RAAP doet mee.

Menselijke invloed op en in de bodem

Diverse medewerkers van RAAP-west werken mee aan het GeoWeek-project ‘Menselijke invloed op en in de bodem’ in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met groepjes leerlingen zetten ze boringen op de bouwlocatie Vlietvoorde en daarbij leggen ze het archeologische verhaal van de Duivenvoorde-Corridor uit. Voordat de bodem geschikt is voor de bouw van woningen wordt eerst onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging, mogelijke archeologische resten, geologische gesteldheid, cultuurhistorie en Flora en Fauna. De leerlingen kunnen onder meer met behulp van een GPS op zoek gaan naar een Romeinse gracht en dat controleren met grondboringen.

Zie https://www.geoweek.nl/expedities/238/menselijke-invloed-op-en-in-de-bodem
Zie ook: https://www.facebook.com/GemeenteLV/?rf=253498991330784

GeoWeek 2018

De GeoWeek is opgezet door Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) samen met een vijftigtal organisaties in de geo-sector. Het doel is om leerlingen in de leeftijd van 10-15 jaar te laten zien wat de beroepsperspectieven zijn met aardrijkskunde. Tijdens de GeoWeek 2018 gaan ruim 7000 leerlingen op expedities onder begeleiding van 80 verschillende bedrijven en organisaties in het hele land. Dit zijn ruim 2300 leerlingen meer dan vorig jaar. Professionals uit de bodem-, water- en geo-informatiesector organiseren een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles.

geoweek.jpg