Crowdfunding voor onderzoek naar schans van Leidse hutspot gestart


Op 18 augustus 2017 is de crowdfundingcampagne ‘Waar vonden we de hutspot?’ gestart. Hiermee wil de stichting Strandwal geld bijeenbrengen om archeologisch onderzoek te kunnen doen naar de locatie van de Leidse Lammenschans. Tijdens het Leids ontzet in 1574 werd daar de beroemde ketel met hutspot gevonden.Op 3 oktober 1574 versloegen de Watergeuzen de Spaanse belegeraars en werd Leiden ontzet. Maandenlang hadden de Leidse burgers honger geleden en mede daarom werd de ketel met hutspot, aangetroffen op het slagveld bij Schans Lammen, zo’n belangrijk symbool voor de overwinning. Waar deze Lammenschans precies lag, is echter niet bekend. Vreemd genoeg is er nooit serieus onderzoek gedaan naar deze tot de verbeelding sprekende plek. De Leidse ondernemer Sjaak van de Geijn heeft daarom partners gezocht, waaronder RAAP, en het initiatief genomen voor een crowdfundingcampagne op www.voorjebuurt.nl om budget voor een archeologisch onderzoek bijeen te krijgen. Op dit moment is het onderzoek zelfs extra urgent. Door de aanleg van de Rijnlandroute, die mogelijk precies over het onderzoeksterrein loopt, is onderzoek na die tijd uitgesloten.


Bijdragen?

Wie mee wil helpen om het archeologisch onderzoek naar de resten van Schans Lammen mogelijk te maken, kan bijdragen via de crowdfundingwebsite www.voorjebuurt.nl
Tegenover elke bijdrage staat een vergoeding die past bij het project. Zo ontvangen supporters voor een bijdrage van 10 euro een replica van een papieren noodmunt die werd gebruikt tijdens de Spaanse bezetting.

De crowdfunding loopt vanaf 19 augustus tot en met 16 oktober 2017. Bij een geslaagde campagne en een positief bericht van de aangeschreven fondsen maken de initiatiefnemers in oktober bekend wanneer het veldonderzoek door RAAP van start gaat.


Meer over de crowdfundingcampagne:

Facebookpagina 'Waar vond Leiden de hutspot? www.facebook.com/stichtingstrandwal.nl

Website Voor je buurt www.voorjebuurt.nl
Zie ook: RAAPnieuws_Lammenschans_Leiden_hutspot
Flyer

De tuin van de smid: www.detuinvandesmid.nl

Interview met initiatiefnemer Sjaak van de Geijn op UnityTV

Interview op Sleutelstad TV


MEER WETEN


Ruurd Kok | RAAP
T 071 - 576 8118
E r.kok@raap.nl