Archeologisch onderzoek naar schans van Leidse hutspot kan starten


Dankzij de donateurs van de crowdfundingcampagne ‘Waar vonden we de hutspot?’ en dankzij bijdrage van diverse fondsen en Project Rijnlandroute kan het onderzoek naar de juiste locatie van de Lammenschans in Leiden van start gaan. Het onderzoek is op dit moment extra urgent. Door de aanleg van de Rijnlandroute, die mogelijk precies over het onderzoeksterrein loopt, is onderzoek na die tijd uitgesloten.Lammenschans

De Lammenschans is de locatie waar de beroemde ketel met hutspot werd aangetroffen, nadat de Watergeuzen op 3 oktober 1574 de Spaanse belegeraars hadden verslagen. Het werd een belangrijk symbool voor de overwinning. Waar deze schans precies lag, is echter niet bekend. Vreemd genoeg is er nooit serieus onderzoek naar gedaan. De Leidse Sjaak van de Geijn van de stichting Strandwal startte daarom in augustus 2017 een crowdfundingcampagne om budget voor een onderzoek naar de schanslocatie bijeen te krijgen.

Donateurs bedankt

Dankzij een geslaagde crowdfundingscampagne op www.voorjebuurt.nl en de bijdragen van het Fonds 1818, Cultuurfonds Leiden, de E.J. Jurriaanse Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Project Rijnlandroute kan het onderzoek van start gaan. Op verschillende manieren worden de donateurs de komende tijd bedankt voor hun steun, onder andere met een feestelijke hutspot-lunch.

Archeologisch onderzoek

De eerste stap in de zoektocht naar de juiste locatie van de Lammenschans is een bureauonderzoek. RAAP gaat het onderzoek uitvoeren. De beschikbare historische en hedendaagse kaarten worden over elkaar gelegd, om de meest kans-hebbende zoeklocaties zo precies mogelijk te bepalen.

Via Facebook worden geïnteresseerden op de hoogte gehouden: LINK
Zie ook: LINKMEER WETEN


Ruurd Kok | RAAP
T 071 - 576 8118
E r.kok@raap.nl